Saya Tidak Tahan Lihat Mayat Wanita Itu Kerana Sangat Cantik Sebab Itu Saya Nekad Menggali Kuburnya Untuk Melakukan Suatu hal, Namun Apa yang Saya Lihat Sangat Mengejutkan..!!

Saya Tidak Tahan Lihat Mayat Wanita Itu Kerana Sangat Cantik Sebab Itu Saya Nekad Menggali Kuburnya Untuk Melakukan Suatu hal, Namun Apa yang Saya Lihat Sangat Mengejutkan!!

Ada seorang lelaki dari warga Madinah yang memiliki saudara perempuan di satu diantara sudut Madinah, lalu saudara perempuannya itu sakit, jadi dia juga menjenguknya, lalu saudara perempuannya itu wafat, jadi dia juga mengurusinya serta membawa ke kuburnya.

Setelah menguburkannya
dan kembali pada keluarganya, dia teringat bila dia melupakan satu kantong yang tadi dibawanya, jadi dia juga memohon pertolongan seorang lelaki diantara beberapa rekannya.

Keduanya mendatangi kuburan itu, lalu membongkarnya kembali, dan mereka berdua juga dapatkan kantong itu. Lalu lelaki itu berkata pada rekannya, “Bersegeralah, hingga saya dapat lihat kondisi saudara perempuanku. ” Lalu dia mengangkat sebagian yang menutupi lahad,


nyatanya kuburan itu kobarkan api, jadi dia juga selekasnya mengembalikannya dan meratakan kuburan saudara perempuannya.

Lantas dia kembali ke ibunya lalu berkata, “Beritahulah saya mengenai apa yang pernah dikerjakan oleh saudara perempuanku. ” Ibunya berkata, “Mengapa engkau ajukan pertanyaan tentang saudara perempuanmu, dia kan sudah meninggal dunia? ” Dia juga memberitahukan ibunya (tentang keadaan di kuburan).