KEBENARAN AL-QURAN TERBUKTI... SAKSIKAN 4 FOTO SEEKOR NAGA MERAH BERJAYA DITEMUI LELAKI CHINA... TOLONG SEBARKAN

Semuanya puji untuk Allah shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah keatas junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya dan ikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba’du :

Pembaca yang dirahmati Allah Ta’alaa :

Phenomena yang berlangsung beberapa waktu terakhir yaitu kemunculan jejak UFO berupa circle crop di Sleman Yogyakarta menggegerkan rakyat Indonesia terutama warga sekitaran lantaran ini yang pertama berlangsung di negara kita.

Beberapa orang segera meyakini bila itu memanglah jejak UFO dan memang makhluk luar angkasa benar-benar ada, tengah beberapa orang tergesa-gesa memungkirinya dan menyampaikan bila makhluk luar angkasa itu tak ada.

Lantas bagaimana kita sebagai seseorang muslim yang diwajibkan meyakini pada yang ghaib yang tidak bisa kita saksikan menanggapi phenomena seperti ini?

Bagaimana phenomena makhluk luar angkasa apabila diliat dari Al-Qur’an?

Harus di kenali bila Yang membuat manusia dari tidak ada dan membentuknya dan meniupkan kepadanya dari ruh-Nya, dan mengokohkan ciptaan alam semesta ini termasuk keajaiban yang ada didalamnya, yakni juga Maha Kuasa untuk bikin luar angkasa dan makhluknya, Al-Qur’an telah tunjukkan ada makhluk-makhluk yg tidak di kenali oleh manusia dimasa kenabian, demikian juga Al-Qur’an memerlihatkan peran dari penemuan ilmiyah, dan kalau masing-masing berita akan ada waktu kehadirannya, Allah Azza wa Jalla berfirman :

 (وَال�'خَي�'لَ وَال�'بِغَالَ وَال�'حَمِيرَ لِتَر�'كَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخ�'لُقُ مَا لاَ تَع�'لَمُونَ) (النحل : 8)

Berarti : (serta dia telah membuat kuda, bagal dan keledai, agar anda menungganginya dan (membuatnya) perhiasan. dan Allah bikin apa yang anda tidak tahu.) QS An-Nahl : 8.

Ayat diatas menyaratkan bila terdapat banyak makhluk yang di buat oleh Allah Ta’aala dari type hewan yang kita tidak tahu, ini lantaran Allah Ta’aala menyambungkan makhluk itu dengan kuda, bagal dan keledai yang dimaksud type hewan.

Dan di terangkan di dalam Al-Qur’an beberapa ayat yang lain yang kelihatannya menyaratkan ada binatang di langit dan bumi, satu diantaranya firman Allah Ta’alaa :

 (وَمِن�' آيَاتِهِ خَل�'قُ السَّمَاوَاتِ وَال�'أَر�'ضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَم�'عِهِم�' إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ) (الشورى : 29)

Bermakna : (di antara tanda-tanda-Nya yaitu bikin langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya bila dikehendaki-Nya) QS Asy-Syuura : 29.

Sebagian ulama mengemukakan bila lafaz daabbah (makhluk melata) perlihatkan bila itu makhluk-makhluk kecuali malaikat karena Allah Azza wa Jalla membedakan pada makhluk yang melata dengan malaikat dalam menyebutkannya dalam firman-Nya :

 (وَلِلّهِ يَس�'جُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَر�'ضِ مِن دَآبَّةٍ وَال�'مَلآئِكَةُ وَهُم�' لاَ يَس�'تَك�'بِرُونَ) (النحل : 49)

Bermakna : (dan pada Allah sajalah bersujud semuanya makhluk melata yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) Sebagian maaikat, tengah mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri) QS An-Nahl : 49).

Allah Ta’alaa menyampaikan dalam ayat diatas makhluk-makhluk melata di langit dan makhluk melata di bumi lantas baru menyampaikan sebagian malaikat.

Dengan ayat-ayat seperti ini sebagian ulama menyampaikan bila tidak ada salahnya ini jadi isyarat atas wujudnya alam-alam lain, walaupun
sekian sepatutnya kita tidak memberikan keyakinan hal sejenis ini, karena ayat-ayat seperti ini bisa mempunyai kandungan kesempatan semakin lebih satu pentakwilan. (Fatwa dari Syeikh Abdullah Al-Faqih hadidzohullah Ta’alaa)

Tentang pendapat bila
makhluk-makhluk ini yang bikin manusia dengan bentuk yang menyerupainya dengan penghubung DNA dan bila dia yaitu kekuatan ajaib yang mengakibatkan wujudnya manusia, jadi ini lewat cara dasarnya yaitu pendapat yang batil yang menafikan akidahnya.

Ikhtisar :

Walaupun Al-Qur’an telah menyaratkan dalam beberapa ayatnya tentang kesempatan hadirnya makhluk di luar angkasa, namun kita tidak dapat memberikan keyakinan bila phenomena yang berjalan di bumi yaitu jejak hadirnya mereka, karena tidak ada seorangpun yang pernah saksikan lewat cara selekasnya bentuk mereka seperti yang sering dilukiskan dalam film-film, demikian juga kita tidak dapat menafikan lewat cara selekasnya hadirnya mereka karena Al-Qur’an telah berikanlah isyarat yang begitu mungkin saja hadirnya mereka.

Tetapi kita tidak dapat begitu menyibukkan diri mengerti tentang persoalan ini karena tidaklah termasuk perkara melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah pada kita untuk mengharap pahala dan ridlo-Nya di dunia dan akhirat.

Wallau A’lam bishowab

Peristiwa di negara China

Naga yaitu makhluk mitos atau impian sahaja, yang bererti tidak mungkin ada di dunia riil, tetapi di China ada seseorang pemuda yang tengah membelah perut seekor Naga.

Peluang untuk jadikan ubat kuat. Sedikit maklumat yang didapati disebalik gambar ini, juga tak ada sebarang maklumat tentang pemuda ini dan dimana dia menangkap Naga ini. Semua di rahsiakan.

Ramai yang mengemukakan Naga ini yakni palsu, tetapi setelah kontrol lebih dekat dari gambar-gambar diatas didapati Naga yang dipegang pemuda ini memanglah Naga asli, Tersebut buktinya :

1 - Pemuda dalam gambar ini perlihatkan reaksi semulajadi seorang manusia semasa membelah perut seekor binatang (dia tak sadar kamera mengambil gambarnya)
2 - Ada seekor anjing yang tengah memainkan ekor Naga itu dan ini jelas bukanlah rekaan photoshop.
http://www.kabarterpanas.com/2016/09/tolong-jangan-abaikan-allahuakbar.html